พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า

คุณสมบัติสินค้า:

สั่งจองบูชาพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าบรมครูด้านการแพทย์

ประติมากรรม

ทองเหลือง อะลูมินา
สินค้าหมด

Share

พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าบรมครูด้านการแพทย์


จัดสร้างเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 บริษัท วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
หรือ สำนักพิมพ์วิช ออกแบบโดย อาจารย์กวง ลอไพบูลย์ ผู้สร้างงานศิลปะด้วยจิตพุทธะ
พุทธลักษณะ

            พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พระหัตถ์ขวา ทรงถือต้นยาสมุนไพรในลักษณะแบพระหัตถ์ออกมาเบี้ยงหน้า หงายมือวางบนพระชานุ (เช่า) พระหัตถ์ซ้ายทรงบาตรบนพระเพลา (ตัก) ภายในบาตรบรรจุทิพยโอสถ รักษาได้ไม่เว้น ตั้งแต่โรคของมนุษย์ ไปจนกระทั่งโรคชนิดต่างๆ ของเทวดา เปรต เดรัจฉานและอื่นๆ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสรรพสัตว์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด พระองค์ก็ทรงสามารถรักษาได้ทั้งนั้น เพราะการที่ต้องว่ายเวียนในสังสารวัฏนั้น ถือเป็นโรคที่ร้ายแรงกว่าโรคทางกาย นับว่าพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาพยาบาล เป็นพระพุทธเจ้าแห่งสรรพโอสถทั้งปวง ทรงรักษาโรคภัยของสรรพสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งโรคอันเป็นบ่อเกิดแห่งวัฏสงสาร คือ อวิชชา ด้วย
 
ขนาดองค์พระ และเนื้อโลหะ
พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ขนาดความสูง หน้าตัก 5 นิ้ว สูง 9 นิ้ว จัดสร้างด้วยโลหะ 2 เนื้อ ได้แก่ เนื้อทองเหลือง และเนื้ออลูมิน่า (ผงหินอ่อน) ประดับปิดทองคำเปลวบริเวณต้นยาสมุนไพร บาตรบรรจุทิพยโอสถ และบนยอดพระเกศ
อานุภาพของพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า

พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ทรงเป็น “พระพุทธเจ้าแพทย์” เนื่องจากเมื่อพระองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ทรงตั้งปณิธานว่า เมื่อพระองค์ทรงบรรลุพระโพธิญาณแล้ว เหล่าสัตว์ที่ทนทุกข์ทรมานด้วยโรคภัยใดใด หากได้ยินพระนามของพระองค์ จะพ้นจากโรคภัยทั้งหลาย มีร่างกายสมบูรณ์ ประกอบด้วยสติปัญญา มีทรัพย์มหาศาล และจะบรรลุโพธิญาณในที่สุด เชื่อกันว่าผู้เจ็บป่วยด้วยโรคทางกายและทางใจ สามารถพ้นจากโรคภัยได้ ด้วยการถวายเครื่องบูชาแก่พระปฏิมาไภษัชยคุรุ การสวดพระธารณีหรือมนต์ประจำพระองค์ การออกพระนามและการตั้งจิตรำลึกแน่วแน่ในพระนามของพระองค์
ในพระสูตรที่ชื่อว่า "ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาสัปตพุทธปูรวปณิธานวิเศษสูตร" ต่อมาแปลเป็นภาษาจีน โดยพระสมณะอี้จิงในสมัยราชวงษ์ถังของจีน และได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้า 7 พระองค์โดยพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า เป็นพระองค์ลำดับที่ 7 อีกทั้งยังกล่าวถึงปณิธาน 12 ข้อของพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า คือ
1.     ช่วยให้สรรพสัตว์บรรลุโพธิญาณโดยเร็ว
2.     ช่วยให้สรรพสัตว์ตื่นจากความโง่เขลา
3.     ช่วยให้สรรพสัตว์ถึงพร้อมด้วยของใช้ทั้งปวง
4.     ช่วยให้สรรพสัตว์หันมานับถือมหายานธรรม มุ่งสู่ความเป็นพระพุทธเจ้า
5.     ช่วยให้สรรพสัตว์มีศีลบริสุทธิ์
6.     ช่วยให้สรรพสัตว์มีกายสมบูรณ์
7.     ช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากความยากจน
8.     ช่วยให้สตรีได้เป็นบุรุษตามปรารถนา
9.     ช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากอุบายของมาร
10.  ช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากโทษทัณฑ์ทางอาญา
11.   ช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากการทำชั่วเพื่อเลี้ยงชีพ
12.  ช่วยให้สรรพสัตว์พบกับความสมบูรณ์ทั้งสิ้น

ระยะเวลาจอง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565
ส่งมอบ ภายในเดือน สิงหาคม 2565

ราคาบูชา
เนื้อทองเหลือง ราคา 11,888 บาท
เนื้ออะลูมินา ราคา 7,888 บาท
(ส่งฟรีทั่วประเทศ)

ประวัติผู้ออกแบบ
อ.กวง ธีระพันธุ์ ลอไพบูลย์ ศิลปินผู้มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นผู้ออกแบบพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า และผู้รังสรรค์ผลงานศิลปะทั้งจิตรกรรมและประติมากรรม มีผลงานมาแล้วมากมาย อาทิ หนังสือชุดศิลปะบรรณาการ “จิตรกรรมเล่าเรื่องจิตตนคร” หนังสอชุด "ที่นี่...พระของประชาชน" 100 ภาพวาดพระอริยจริยาวัตร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้ออกแบบ ตราไปรษณียากรที่ระลึก งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ผลงานโครงการนิทรรศการศิลปะยาตรา “ภาพพระภูมิฟ้า น้อมโน้มโลมดิน” 84 รูป 84 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นต้น และผลงานเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มากมาย
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้