เอกชัย วรรณแก้ว เปิดจอง “เหรียญองค์พญาครุฑเอกชัยชนะฯ"

Last updated: 1 พ.ค. 2567  |  1052 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เอกชัย วรรณแก้ว เปิดจอง “เหรียญองค์พญาครุฑเอกชัยชนะฯ"

เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขน นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ กับผลงานการออกแบบล่าสุด เหรียญองค์พญาครุฑเอกชัยชนะมหาโภคทรัพย์นาจบารมี ผลงานทรงคุณค่าแห่งปี 2564 เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนโครงการบ้านศิลปะเอกชัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจคนไทยในยุคโควิด-19 ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ไปได้อย่างราบรื่นงานประติมากรรมนูนต่ำ หนึ่งในงานศิลปะที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และใช้ความสามารถ ความเพียรพยายามอย่างที่สุด ประกอบกับการออกแบบชิ้นงานที่แสดงถึงความหมาย และมีคุณค่าทางจิตใจต่อผู้พบเห็น และผู้ศรัทธา ในสภาวะแห่งวิกฤติ ที่คนสังคมต้องพบกับความยากลำบาก ทั้งวิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติด้านศรัทธา โรคระบาด ทำให้เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขนเห็นว่าหากผู้คนมีสิ่งยึดเหนี่ยวที่ดี เพื่อเป็นพลังใจให้เข้มแข็งอันนำมาซึ่งพลังกายพลังความคิด ที่จะลุกขึ้นสู้เพื่อชีวิตที่ดีงามต่อไปในปี 2564 เอกชัย วรรณแก้ว ได้สร้างผลงานล้ำค่า สอดแทรกความหมายที่ลึกซึ้ง ด้วยแรงบันดาลใจที่ต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางจิตใจ ซึ่งเป็นผลงานที่ต่อเนื่องจากการสร้างองค์ลอยขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว และหน้าตัก 3 นิ้ว เมื่อปีที่ผ่านมา

เหรียญเงิน

จึงได้ออกแบบ เหรียญองค์พญาครุฑเอกชัยชนะมหาโภคทรัพย์อำนาจบารมี ที่มีความสมบูรณ์แบบระดับงานฝีมือชั้นสูง และได้รับความเมตตาจากแปดพระเกจิที่มีชื่อเสียงด้านเวทย์วิทยาคุณ ได้แก่ พระครูวิศิษฏ์วิทยาคม (วราห์ ปุญญวโร) วัดโพธิ์ทอง พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (อิฏฐ์ ภทฺทจาโร) วัดจุฬามณี พระครูนิวุถ์ชินธรรม (หลวงปู่ชิ้น) วัดท่าล้าจารมวลสาร พระครูนิปุณพัฒนวงศ์ (พระครูสมพงษ์ ทนตจิตโต) วัดหนองโพ พระครูนิวาคธรรมาทร (หลวงพ่อประยูร) วัดพนมเศษเหนือ พระมหาประเสริฐ ปุณณสิริ วัดทับกฤชกลาง หลวงพ่อชอบ มนตชาโต วัดสว่างอารมณ์ และ หลวงพ่อสมนึก (วรจิโต) วัดเกรียงไกรใต้ ที่ท่านได้อธิษฐานจิตและจารบนแผ่นยันต์มาเพื่อเป็นมวลสาร เพื่อนำมาหล่อ เหรียญองค์พญาครุฑเอกชัยชนะฯ อีกด้วย          เหรียญองค์พญาครุฑเอกชัยชนะฯ เปี่ยมด้วยสัญลักษณ์และความหมายที่น่าสนใจคือ พญาครุฑทรงเครื่องชั้นสูง สวมชฎายอดดอกบัว หมายถึงการเชิดชูพระศาสนา และมีพระนารายณ์ประทับอยู่ หมายถึงพญาครุฑที่เป็นพาหนะของพระผู้ปกปักรักษาจักรวาล เป็นพญาครุฑชั้นสูงที่มีการกำเนิดแบบโอปปาติกะ มีขนสีทอง ใช้ชีวิตเสมือนเทวดา แปลงกายได้ และบริโภคอาหารทิพย์เช่นเดียวกันกับเทวดา มีรัศมีบนพระเศียร หมายถึง พญาครุฑที่เป็นเทพชั้นจาตุมหาราชิกา หางพญาครุฑสุบรรณ หมายถึง "ขนวิเศษ" พญาครุฑที่เป็นสัตว์ใหญ่ มีอานุภาพและพละกำลังมหาศาล แข็งแรง บินได้รวดเร็ว มีสติปัญญาเฉียบแหลม อ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะ บนสุดของเหรียญมีพระพุทธรูปปางสมาธิ ปางที่ให้กำเนิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยพระองค์ทรงอยู่ในพระอิริยาบถนี้ในคืนวันตรัสรู้ แสดงถึงความรู้อย่างแจ่มแจ้ง รู้อย่างชัดเจน ปราศจากกิเลิศทั้งปวงด้านหน้าประกอบด้วย องค์พญาครุฑในลักษณะประทับลอยอยู่บนเวหาศ (อากาศ) เสมือนกำลังนำพาพระนารายณ์โปรดสัตว์โลกและมวลมนุษยชาติ เหนือพระราหูกำลังอมจันทร์ อมตะวัน ถือเป็นหนึ่งในเทพเทวดานวเคราะห์องค์หนึ่งที่ให้คุณ และให้โทษกับดวงชะตาของมนุษย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและหวังผลในด้านต่างๆ พระราหูมักจะนำความสำเร็จหรือมีโชคลาภให้ผู้ที่บูชาอยู่เสมอ การเงิน การลงทุน ปัญหาที่มีก็สามารถแก้ไขได้อย่างเรียบร้อย แคล้วคลาดจากอันตรายด้านหลังเหรียญประกอบด้วย ดวงตาพญาครุฑ หมายถึง แสงสว่างนำทางชีวิตให้ผู้ที่บูชา พบประสบแต่ความสำเร็จ สมความปรารถนา มองไปทางทิศใดก็ประสบแต่ความสุข ความเจริญในทุกๆ ทิศ

ยันต์ มะ อะ อุ และ เลข ๙ ไทยอุณาโลม มีพระบรมฉายาลักษณ์นูนต่ำ ในหลวงรัชกาลที่ 9 อยู่เหนือสุดของเหรียญ หมายถึง ธ สถิตอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งชาติ ด้วยพระบารมีปกเกล้าของพระองค์จะช่วยให้คนไทยประสบแต่ความสุขความเจริญ ร่มเย็นเป็นสุข ยันต์ มะ อะ อุ เป็นดังหัวใจพระไตรปิฎก หมายถึง พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า มะ (ด้านซ้าย) มาจากคำว่า มนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ อะ (ด้านขวา) มาจากคำว่า อกาลิโก เอหิปัสสิโก อุ มาจากคำว่า อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ฯลฯ พระคาถาหัวใจพระไตรปิฎกนี้ ให้คุณมากมายครอบจักรวาล ใช้ภาวนาในขณะเดินทางไกลจะปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ขจัดสิ้น อุปสรรคนานานัปการ เป็นเมตตาแก่เหล่าเทพเทวดา จะมาคอยอารักษ์ปกป้องกันภัยจากภูตผี ปีศาจ และมงคลสูงสุดสำหรับผู้ที่ได้บูชา

ใบราชพฤกษ์ ถือเป็นไม้มงคลที่จะช่วยทำให้เกิดความสำเร็จในชีวิต เพราะไม้ชัยพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ

เหรียญองค์พญาครุฑเอกชัยชนะมหาโภคทรัพย์อำนาจบารมี ขนาด 3.5 ซม. พิมพ์ด้วยเนื้อเงิน เปิดให้บูชาในราคา 1,890 บาท เนื้อนว 890 บาท และเนื้อทองแดง 390 บาท หรือทั้งสามเนื้อในราคา 2,990 บาท จัดส่งฟรีทั่วประเทศ รายได้หลักหักค่าใช้จ่ายสมทบบ้านศิลปะเอกชัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ Line ID : @lifeunlimited หรือwww.ekachai-lifeunlimited.com, โทร.02 418 2885

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้